Home

Objets de Vertu is gespecialiseerd in kunst van - veelal Duitse – schilders, aquarellisten, grafici en illustratoren uit de eerste helft van de 20e eeuw. Veel van hen werden in het Derde Rijk als ‘entartet’ beschouwd. Daaronder beroemdheden als Otto Dix, die het werken onmogelijk werd gemaakt, en Marc Chagall, die Vichy Frankrijk moest ontvluchten. Het werk van vele anderen, die tijdens hun leven niet konden exposeren, bleef vaak onbekend. Maar de laatste jaren groeit onder kenners ook de belangstelling en waardering voor het werk van kleine meesters uit deze periode.

De collectie van Objets de Vertu bestaat uit tekeningen, aquarellen en een klein aantal werken in olieverf. Het is de afgelopen decennia met zorg bijeen gebracht door Mieke Goudsmit die in Amsterdam haar kunstopleiding volgde. Sinds acht jaar heeft zij zich met Objets de Vertu toegelegd op de kunsthandel. Daarbij is, behalve betaalbaarheid,  voor haar steeds het uitgangspunt dat de bezieling van makers zichtbaar moet zijn. Zo verzamelde zij werk van kunstenaars die nooit de aandacht kregen die zij verdienden, maar bijvoorbeeld ook schetsen en studies van meesters van het impressionisme als Anton Mauve en expressionisten als Isaac Israels.

De basiscollectie wordt aangevuld met sculpturen, kristal, glas en antiek.